Home

 

Hartelijk welkom op de website van de Zwemvereniging Amstelland!

Je kind op zwemles? Kies bewust voor een getoetste en gekwalificeerde aanbieder. Haal bij ons het enige echte Zwem-ABC!

Voorheen bekend als de KLM Zwemvereniging en alleen toegankelijk voor KLM- personeel maar inmiddels zijn wij opengesteld voor iedereen die zwemles wil genieten bij onze vereniging.
Zwemverenging Amstelland biedt de mogelijkheid tot vrijzwemmen (familiezwemmen en banenzwemmen) en wij bieden kwalitatief goede leszwemmen aan in relatie tot het Zwem-ABC en alle Zwemvaardigheden.

Onze verenigingsactiviteiten vinden plaats in zwembad “de Meerkamp”, Van der Hooplaan 239, 1185 LN Amstelveen.

Nieuws

13 oktober – Mondkapjes in zwembad De Meerkamp

In het kader van de recente ontwikkelingen van het Coronavirus stelt zwembad De Meerkamp vanaf dinsdag 13 oktober het dragen van een mondkapje in de publieke ruimten van zwembad De Meerkamp verplicht. De instructeurs (trainers) en de receptie/ kassa medewerkers dragen tijdens het beoefenen van hun functie geen mondkapje wegens de verstaanbaarheid.

1 oktober – update maatregelen

Gezien de recente ontwikkelingen omtrent COVID-19 en de nieuwe maatregelen van de overheid zijn er een aantal veranderingen noodzakelijk tijdens onze zwemlessen. Deze regels worden door de Meerkamp en de gemeente bevestigd. 

  • Ouders mogen niet meer langs de kant van het bad toeschouwen, ook is de tribune gesloten. 
  • De sportkantine van de Meerkamp is gesloten en tussen de lessen door mogen ouders niet in het pand blijven. 
  • Mondkapjes worden aanbevolen. 
  • Kom niet te vroeg, u mag het pand dan nog niet in.

Doordat we moeten wisselen tussen lessen en daarbij de uitgaande en inkomende mensen zoveel mogelijk moeten proberen te scheiden van elkaar, kan het niet anders dan dat de lessen ingekort worden. We willen ouders vragen om stipt op de onderstaande tijdstippen klaar te staan bij het golfslagbad om hun kind op te halen uit de les. De ouders van kinderen die beginnen met de les vragen wij ook de tijden aan te houden en vooral niet te vroeg te komen. 

 Lesblok 1 Lesblok 2 Lesblok 3 
Verzamelen voor aanvang van de les, bij het golfslagbad 18:10 18:55 19:40 
Start les 18:15 19:00 19:45 
Verzamelen voor einde van de les, bij het golfslagbad 18:45 19:30 20:20 
Einde les 18:50 19:35 20:25 
Lestijden tabel

Het vrijzwemmen voor aanvang van het eerste lesblok, alsmede het banenzwemmen na het derde lesblok gaan gewoon door. 

Let erop dat ook de volgende regels nog steeds gelden: 

  • U dient zoals altijd 1.5 meter afstand te houden. 
  • Er mag maar 1 ouder per kind(eren) mee.
  • Kinderen moeten thuis hun zwemkleding aantrekken onder hun gewone kleding. Voor aanvang van de les mag geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. 
  • De aangegeven route om naar de zwemzaal te gaan is verplicht. U mag dus niet via de kleedkamers het bad betreden, dat is tegen de richting in. Dat geldt ook voor de vrijzwemmers van 20:30. 
  • Na de les mag niet gedoucht worden. 

We beseffen dat het heel vervelend is om niet in het pand te mogen verblijven tijdens de lessen. Deze regels zijn gemaakt ter voorkoming van meer besmettingen en gelden landelijk. We zijn blij dat we nog wel gewoon les kunnen blijven geven aan de kinderen. 

9 augustus – start nieuwe seizoen

Tijdens de zomervakantie hebben wij niet stil gezeten en zijn bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Inmiddels hebben we goed nieuws ontvangen dat we op 21 augustus met alle groepen weer mogen starten! Alle ouders/ verzorgers met kinderen die ingedeeld zijn in een groep hebben inmiddels een mail ontvangen. We pakken de draad dus weer op waar we op 6 maart j.l. zijn gebleven. We kijken er naar uit de kinderen weer les te mogen geven.

Vrijwilligers

Vind je het leuk om in het water een helpende hand te bieden aan de zwemtrainers, dan horen we dit graag. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons helpen kinderen spelenderwijs watervrij te maken, met een enkel kindje dingen te oefenen of in het algemeen mee te helpen met de zwemles. De ondersteuning is in combinatie met en onder verantwoordelijkheid van de vaste trainer van een badje en kan plaatsvinden als je eigen kinderen, in een ander badje, les hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk om, voor jou kosteloos, opgeleid te worden tot officiële trainer om zo samen met alle andere vrijwilligers van onze vereniging de kinderen het plezier in zwemmen bij te brengen en hen te helpen hun officiële zwemdiploma’s te halen.    

Ja leuk! Wat dan?

Onze verenging is een gezellige vereniging met ongeveer 40 vrijwilligers. Op basis van een rooster delen we de vrijwilligers in, waarbij rekening worden gehouden met je voorkeur voor badje en tijdstip. Wil je meer weten en ben je in ieder geval 14/15 jaar oud, spreek ons dan aan of stuur een email naar info@zwemverenigingamstelland.nl.