Zwemvereniging Amstelland (terugblik)

Sinds augustus 2019 heeft de KLM Zwemvereniging haar naam veranderd naar Zwemverenging Amstelland.

Hieronder is te lezen hoe de KLM Zwemvereniging tot stand gekomen is.

Uit overlevering is verteld dat een aantal medewerkers van de KLM hun kinderen wilden leren zwemmen. Om dat in een georganiseerd verband te doen, werd een zwemvereniging opgericht, die de naam “K.L.M. Zwemvereniging” kreeg. Uit de statuten van de KLM Zwemvereniging blijkt dat de vereniging is opgericht op 21 mei 1946 met als doel:

“Het doen beoefenen en het bevorderen van de zwemsport in al zijn verschijningsvormen”

Dit was te vaag, waardoor in de statuten ook werd opgenomen op welke wijze dit doel zou kunnen worden bereikt. In de statuten staat :

“De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door :
a. het organiseren van zwemvaardigheidsproeven (het afzwemmen voor een diploma);
b. evenementen op het gebied van de zwemsport te organiseren.”

In die ruim 70 jaar is er veel veranderd. Het organiseren van zwemvaardigheidsproeven en zwemveiligheid neemt inmiddels een belangrijke plaats in binnen onze zwemvereniging en er is daardoor minder ruimte gekomen voor het organiseren van evenementen. Maar in die periode hebben wel heel veel kinderen hun zwemdiploma bij Zwemvereniging Amstelland kunnen halen. En in sommige gevallen hebben zelfs de kinderen van die kinderen inmiddels bij ons afgezwommen. Wat dat betreft is het doel van de oprichters geslaagd.