Hoe groot zijn de lesgroepen bij uw vereniging?
De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 10 tot 14 kinderen.

Biedt uw vereniging ook de mogelijkheid tot Waterpolo, Duiken en/of Wedstrijdzwemmen?
Nee, wij verzorgen alleen erkend diploma zwemmen (leszwemmen) als prestatie-onderdeel en vrijzwemmen als recreatief-onderdeel voor onze leden.

Geeft u ook zwemles aan volwassenen?
Nee.

Is er een maximale leeftijd waarop ik mijn kinderen kan inschrijven voor zwemles?
Per zwemles/ diploma, bekijken wij de geschikte (instroom)leeftijd om kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

Wanneer en op welke tijdstippen is er vrijzwemmen?

  • Tijdens het zwemseizoen, elke vrijdagavond dat er les is, van 17.30 – 18.10 uur en van 20.30 – 21.15 uur.
  • Als er geen les is, maar alleen vrijzwemmen (zie jaaroverzicht), dan is dit van 18:15 uur tot 21:15 uur.

Wanneer en op welke tijdstippen is er leszwemmen?
In het zwemseizoen zijn er elke vrijdagavond 3 lesblokken, te weten van 18.15-18:55 uur, van 19.00-19.40 uur en van 19.45-20.25 uur verdeeld over het doelgroepenbad, instructiebad en wedstrijdbad, afhankelijk van de zwemvaardigheid van de lesgroep. De lesindeling, groepen + tijdstip, wordt gepubliceerd op deze website.

Hoeveel trainers staan er bij de groepen?
Vanwege de veiligheid, en afhankelijk van de groepsgrootte, streven wij naar een bezetting van 1 tot maximaal 3 trainers per lesgroep.

Bestaat er ook een mogelijkheid voor niet-Nederlandstaligen om zwemles te krijgen?
Nee, onze lessen worden in het Nederlands gegeven.

Hoe kan ik inschrijven en is er een wachtlijst?
Op dit moment is er voor startende kinderen een wachtlijst van ongeveer 1,5 jaar. Kinderen worden opgeroepen voor zwemles zodra ze aan de beurt zijn en wanneer ze minimaal 4,5 jaar oud zijn. Ze kunnen wel voor hun 4,5 worden ingeschreven en dan komen ze op de wachtlijst. Onze ervaring leert dat kinderen tussen de 4 en 4,5 jaar motorisch lichamelijk nog niet klaar zijn voor zwemles. Mocht u besluiten toch in te schrijven dan kan dat iedere vrijdagavond aan onze kassa of door het downloaden en opsturen van het inschrijfformulier.

Hoeveel bedragen de kosten voor het vrijzwemmen?
De contributie bedraagt per 1 januari 2023 €10,00 per maand. Het bedrag wordt gedurende 10 maanden (juli en augustus uitgezonderd) geincasseerd per automatische incasso.

Hoeveel bedragen de kosten voor het leszwemmen?
Het lesgeld bedraagt per 1 januari 2023 € 11,50 per maand. Daarnaast betaald ieder lid per maand € 10,00 contributie, dus het totaal is € 21,50 per maand. Het bedrag wordt gedurende 10 maanden (juli en augustus uitgezonderd) geïncasseerd per automatische incasso.

Wat zijn de zwemeisen voor de diploma’s A, B, C en Zwemvaardigheid 1, 2, 3?
De zwemeisen staan bij elk diploma vermeld op onder het hoofdstuk De Diploma’s op onze website.

Wat zijn de kledingeisen voor de diploma’s A, B, C en Zwemvaardigheidsdiploma’s?
De kledingeisen staan bij elk diploma vermeld op onder het hoofdstuk De Diploma’s op onze website.

Waar en hoe kan ik mij inschrijven als lid van jullie vereniging?
U kunt beginnen door van deze website het inschrijfformulier te downloaden en te printen of deze op vrijdagavond van 17.30-20.00 uur op te halen bij onze kassa rechts in de centrale hal van zwembad De Meerkamp in Amstelveen. Volledig ingevulde en ondertekende formulier(en) dient u, tezamen met een eenmalige bijdrage van €5,00 per in te schrijven lid, in te leveren bij de kassa. U kunt ook uw inschrijfformulier opsturen naar ons contactadres (secretaris/ledenadministratie), echter zonder het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen bent u nog steeds geen lid, kunt u geen gebruik maken van onze zwemfaciliteiten en worden kinderen niet opgeroepen voor zwemles. Lever bij het inschrijfformulier ook a.u.b. kopieën in van eventuele zwemdiploma’s die reeds elders gehaald zijn.

Hoe kan ik mij uitschrijven als lid van jullie vereniging?
U kunt zich uitsluitend uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@zwemverenigingamstelland.nl of een ondertekend briefje bij onze verenigingskassa achter te laten. De uitschrijving gaat in aan het einde van de maand waarin u zich uitschrijft. Let op, er wordt voor die maand dus nog wel contributie en lesgeld geïncasseerd.

Als uw kind een diploma haalt gaan wij er altijd van uit dat het kind door gaat met zwemles. U dient dus ook in deze situatie een uitschrijvingsverzoek in te dienen.

Wat gebeurt er als mijn kind één trimester (een blok van 10 – 13 weken) niet bij de lessen aanwezig is?
Als u ons niet vooraf informeert, verwijderen wij kinderen uit onze administratie zodra hij/ zij één trimester (= blok) niet bij de lessen aanwezig is geweest. Indien u dit wil voorkomen, stuur ons dan vooraf een email dat uw kind voor enige tijd niet kan zwemmen. Als u kind bij onze vereniging is uitgeschreven, moet u het opnieuw inschrijven en komt hij/ zij weer op onze wachtlijst.

Wanneer mag mijn kind, ons gezin vrijzwemmen?
Per direct, echter kinderen zonder zwemdiploma, dus ook kinderen die nog (net) niet hebben afgezwommen voor het A-diploma, moeten 1 op 1 begeleid worden door een volwassene (18 jaar en ouder) in zwemkleding in het water, uitgezonderd het wedstrijdbad welke door de diepte ondanks de begeleiding geheel niet gebruikt mag worden door kinderen zonder zwemdiploma.

Kan ik medewerker worden van uw zwemvereniging?
Ja dat kan, indien wij daarnaar op zoek zijn en u zich daarvoor kwalificeert. Onze vereniging draait volledig op basis van (gediplomeerde) vrijwilligers en is in eerste instantie regelmatig op zoek naar volwassen toezichthouders. In een later stadium worden uit deze groep de in potentie beste en meest gemotiveerde kandidaten geselecteerd om trainer (zwemleider) te worden. U kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken aan het bestuur via info@zwemverenigingamstelland.nl of op vrijdagavond bij de kassa.

Mag ik in de zwemzaal blijven kijken naar de zwemles van mijn kind(eren)?
Nee, u dient zo snel als mogelijk doch uiterlijk 5 minuten na aanvang van de zwemles de zwemzaal verlaten te hebben. U kunt de zwemlessen in het doelgroepenbad altijd volgen vanaf de kleine tribune achter de glazen wand. Elke laatste vrijdag van de maand kunt u de vorderingen van uw kind(eren) bekijken die in het instructiebad en het wedstrijdbad zwemmen vanaf de grote tribune, welke over het algemeen 5 minuten voor aanvang van het les- of diplomazwemmen wordt geopend onder toezicht van een van onze medewerkers. Let op! De grote tribune is ook gesloten tijdens het proefzwemmen (tenzij dit op de laatste vrijdag van de maand valt). Tijdens het afzwemmen is iedereen welkom om te komen kijken.

Mag ik mijn kinderen begeleiden in het golfslagbad tussen 17:30 en 18:10 (vrijzwemmen)?
Ja, tegen betaling van € 2,50 kunt u uw kinderen begeleiden.

Kan ik ook los banenzwemmen?
Ja, tegen betaling van € 2,50 kunt u tussen 20:30 en 21:15 in het banenbad vrijzwemmen, let wel op de snelle (borstcrawl) baan.

Mag ik ook gebruik maken van de kleedkamerhokjes of de douche bij het doelgroepenbad?
Nee, onze vereniging huurt alleen de vier grote kleedruimtes en doucheruimte aan de kant van het instructiebad. De buitenste twee kleedruimten zijn alleen voor mannen en jongens (blauw) en alleen voor meisjes en vrouwen (roze), en de binnenste twee kleedruimten zijn gemengd voor gezinnen. Gebruik van andere kleedruimten en douches is niet toegestaan en kan leiden tot verhoging van uw contributie en lesgeld.

Ik wil niet dat mijn kind op de foto’s op social media terecht komt.
Sinds januari 2023 zijn wij gestopt met het maken van (groeps)foto’s tijdens het afzwemmen.