Veelgestelde Vragen

 

Hoe groot zijn de lesgroepen bij uw vereniging?
De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 12 tot 15 kinderen.

Biedt uw vereniging ook de mogelijkheid tot Waterpolo, Duiken en/of Wedstrijdzwemmen?
Nee, wij verzorgen alleen erkend Diplomazwemmen (leszwemmen) als prestatie onderdeel en vrijzwemmen als recreatief-onderdeel voor onze leden.

Geeft u ook zwemles aan volwassenen?
Nee.

Wanneer en op welke tijdstippen is er vrijzwemmen?
In het zwemseizoen elke vrijdagavond dat er les is van 17.30 – 18.10 uur en van 20.30 – 21.15 uur.

Als er geen les is maar alleen vrijzwemmen (zie jaaroverzicht), dan is dit van 18:15 uur tot 21:15 uur.

Wanneer en op welke tijdstippen is er leszwemmen?
In het zwemseizoen zijn er elke vrijdagavond 3 lesblokken, te weten van 18.15-18:50 uur, van 19.00-19.35 uur en van 19.45-20.25 uur verdeeld over het doelgroepenbad, instructiebad en wedstrijdbad, afhankelijk van de zwemvaardigheid van de lesgroep. De lesindeling, groepen + tijdstip, wordt gepubliceerd op deze website en in ons periodieke verenigingsblad de Zwemfan.

Hoeveel trainers staan er bij de groepen?
Vanwege de veiligheid, doch afhankelijk van de groepsgrootte op dat moment, streven wij naar een bezetting van minimaal 2 een soms 3 trainers per lesgroep.

Bestaat er ook een mogelijkheid voor niet-Nederlandstaligen om zwemles te krijgen?
Nee, onze lessen worden in het Nederlands gegeven.

Hoe kan ik inschrijven en is er een wachtlijst?
Op dit moment is er een wachtlijst voor startende kinderen met een wachttijd van ongeveer 1,5 jaar. Kinderen kunnen altijd worden ingeschreven, maar worden pas opgeroepen voor zwemles vanaf 4,5 jaar. Onze ervaring leert dat tussen 4 en 4,5 jaar motorisch lichamelijk nog niet klaar zijn voor zwemles. Mocht u besluiten toch in te schrijven dan kan dat iedere vrijdagavond aan onze kassa of door het downloaden en opsturen van het inschrijfformulier.

Hoeveel bedragen de kosten voor het vrijzwemmen?
De contributie bedraagt per 1 januari 2019 €9,00 per maand. Het bedrag wordt gedurende 10 maanden (juli en augustus uitgezonderd) geincasseerd per automatische incasso.

Hoeveel bedragen de kosten voor het leszwemmen?
Het lesgeld bedraagt € 10,50 per maand. Daarnaast betaald ieder lid per maand € 9,00 contributie, dus het totaal is € 19,50 per maand.

Het bedrag wordt gedurende 10 maanden (juli en augustus uitgezonderd) geïncasseerd per automatische incasso.

Wat zijn de zwemeisen voor de diploma’s A,B,C en Zwemvaardigheid 1,2,3?
De zwemeisen staan bij elk diploma vermeld op onder het hoofdstuk De Diploma’s op onze website.

Wat zijn de kledingeisen voor de diploma’s A,B,C en Zwemvaardigheidsdiploma’s?
De kledingeisen staan bij elk diploma vermeld op onder het hoofdstuk De Diploma’s op onze website.

Waar en hoe kan ik mij inschrijven als lid van jullie vereniging?
U kunt beginnen door van deze website het inschrijfformulier te downloaden en te printen of deze op vrijdagavond van 17.30-20.00 uur op te halen bij onze kassa rechts in de centrale hal van zwembad De Meerkamp in Amstelveen. Volledig ingevulde en ondertekende formulier(en) dient u, tezamen met een eenmalige bijdrage van €5,00 per in te schrijven lid, in te leveren bij de kassa. U kunt uw inschrijfformulier opsturen naar ons contactadres (secretaris/ledenadministratie), echter zonder het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen aan de kassa bent u nog steeds geen lid, kunt u geen gebruik maken van onze zwemfaciliteiten en worden kinderen niet opgeroepen voor zwemles. Lever bij het inschrijfformulier ook a.u.b. kopieën in van eventuele zwemdiploma’s die reeds elders gehaald zijn.

Hoe kan ik mij uitschrijven als lid van jullie vereniging?
U kunt zich uitsluitend uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@zwemverenigingamstelland.nl of een ondertekend briefje bij onze verenigingskassa achter te laten. De uitschrijving gaat in aan het einde van de maand waarin u zich uitschrijft. Let op, er wordt voor die maand dus nog wel contributie en lesgeld geïncasseerd.

Als uw kind een diploma haalt gaan wij er altijd van uit dat het kind door gaat met zwemles. U dient dus ook in deze situatie een uitschrijvingsverzoek in te dienen.

Wanneer mag mijn kind, ons gezin vrijzwemmen?
Per direct, echter kinderen zonder zwemdiploma, dus ook kinderen die nog (net) niet hebben afgezwommen voor het A-diploma, MOETEN 1 op 1 begeleid worden door een volwassene (18 jaar en ouder) in zwemkleding IN HET WATER, uitgezonderd het wedstrijdbad welke door de diepte ondanks de begeleiding GEHEEL NIET gebruikt mag worden door kinderen zonder zwemdiploma.

Kan ik medewerker worden van uw zwemvereniging?
Ja dat kan, indien wij daarnaar op zoek zijn en u zich daarvoor kwalificeert. Onze vereniging draait volledig op basis van (gediplomeerde) vrijwilligers en is in eerste instantie regelmatig op zoek naar volwassen toezichthouders. In een later stadium worden uit deze groep de in potentie beste en meest gemotiveerde kandidaten geselecteerd om trainer (zwemleider) te worden. U kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken aan het bestuur via info@zwemverenigingamstelland.nl of op vrijdagavond bij de kassa.

Mag ik in de zwemzaal blijven kijken naar de zwemles van mijn kind(eren)?
Nee*, u dient zo snel als mogelijk doch uiterlijk 5 minuten na aanvang van de zwemles de zwemzaal verlaten te hebben. U kunt de zwemlessen in het doelgroepenbad altijd volgen vanaf de kleine tribune achter de glazen wand. Elke laatste vrijdag van de maand kunt u de vorderingen van uw kind(eren) bekijken die in het instructiebad en het wedstrijdbad zwemmen vanaf de grote tribune, welke over het algemeen 5 minuten voor aanvang van het les- of diplomazwemmen wordt geopend onder toezicht van een van onze medewerkers. Let op! De grote tribune is ook gesloten tijdens het proefzwemmen (tenzij dit op de laatste vrijdag van de maand valt). *I.v.m. COVID-19 mogen ouders niet in het pand blijven tijdens de lessen.

Mag ik mijn kinderen begeleiden in het golfslagbad tussen 17:30 en 18:10 (vrijzwemmen)?
Ja, tegen betaling van € 2,50 kunt u uw kinderen begeleiden.

Kan ik ook los banenzwemmen?
Ja, tegen betaling van € 2,50 kunt u tussen 20:30 en 21:15 in het banenbad vrijzwemmen, let wel op de snelle (borstcrawl) baan.

Mag ik ook gebruik maken van de kleedkamerhokjes of de douche bij het doelgroepenbad?
Nee*, onze vereniging huurt alleen de vier grote kleedruimtes en doucheruimte aan de kant van het instructiebad. De buitenste twee kleedruimten zijn ALLEEN voor mannen en jongens (blauw) en ALLEEN voor meisjes en vrouwen (roze), en de binnenste twee kleedruimten zijn gemengd voor gezinnen. Gebruik van andere kleedruimten en douches is niet toegestaan en kan leiden tot verhoging van uw contributie en lesgeld. *I.v.m. COVID-19 mag er tijdelijk wel gebruik worden gemaakt van individuele omkleedhokjes achter het doelgroepenbad.

Ik wil niet dat mijn kind op de foto’s op facebook terecht komt.
Wij maken met het afzwemmen altijd foto’s van elke groep en plaatsen deze op onze facebook pagina. Als u dit liever niet wil dan kan dat uiteraard, u kunt dit doen door op het inschrijfformulier aan te geven dat u geen toestemming verleend voor foto’s. Als u reeds bent ingeschreven zijn er formulieren bij de verenigingskassa beschikbaar om uw voorkeur aan te geven.

Voor alle mensen die per maart 2018 al lid waren is zo’n formulier op naam gemaakt. Deze zijn uitgedeeld bij het diplomazwemmen op 16 maart 2018. Als uw kind destijds (nog) niet aan diplomazwemmen mee deed dan zijn deze formulieren op naam ook bij de kassa beschikbaar. Wij verzoeken met klem iedereen dit formulier in te vullen, ook als u wel toestemming verleend.

Let op! Als u kiest om geen toestemming te verlenen dan zullen wij uw kind niet toestaan op de groepfoto bij het afzwemmen. Ook niet als uw kind dat wel graag wil.